Formularz odwołania zgody na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną

Formularz odwołania zgody na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną


Dane Odbiorcy:


Imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy


Adres zamieszkania /siedziba firmy


Nr telefonu

1. Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106), odwołuję zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez:

Hydrodukt Sp. z o.o.

ul. Boryszewska 2

05462 Wiązowna


z adresu: faktura@hydrodukt.pl

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury w formie papierowej

3. Proszę o przesyłanie faktur na podany poniżej adres korespondencyjny:

4. W razie zmiany adresu korespondencyjnego zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

Miejscowość, dnia

podpis