Inicjatywa lokalna

Poniżej przedstawiamy procedurę realizacji inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych.

Krok I – złożenie wniosku:

Zadania jakie można realizować w ramach inicjatywy lokalnej:

Podczas realizacji inicjatyw, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę społeczną, wkład rzeczowy (np. przedmioty, projekty konieczne do wykonania inicjatywy) lub wkład finansowy. Gmina natomiast może zaoferować pomoc finansową lub rzeczową w zależności od zakresu zadania.

Mieszkańcy mogą przygotować wniosek sami, bądź zgłosić się o pomoc do pracowników Spółki HYDRODUKT, wnioski na inicjatywy lokalne można pobrać ze strony www.tuwiazowna.pl lub zgłosić się bezpośrednio do Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 36.

Krok II – ocena wniosku:

Przy rozpatrywaniu wniosków na inicjatywy lokalne przyjmowane są następujące kryteria szczegółowe oceny wniosku:

  • udział finansowy Wnioskodawcy w kosztach realizacji inicjatywy,
  • wkład rzeczowy Wnioskodawcy,
  • zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia,
  • wysokość środków z budżetu Gminy Wiązowna potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia,
  • zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnymi,
  • roczne koszty eksploatacji zadania występujące po jego zrealizowaniu.

Krok III- zawarcie umowy i wybór wykonawcy:

Urząd zawiera umowę na realizację inicjatywy lokalnej. Obie strony zobowiązują się w niej do wykonania konkretnych zadań, wspólnej realizacji projektu:

  • mieszkańcy wnoszą swój wkład rzeczowy bądź finansowy,
  • Gmina przeprowadza procedurę udzielenia zamówienia publicznego i  wyłania wykonawcę, który zrealizuje budowę sieci.

Krok IV – realizacja zadania:

Zadanie publiczne jest realizowane zgodnie z zawartą z mieszkańcami umową.

Krok V – rozliczenia:

Przygotowanie sprawozdania z realizacji inicjatywy, rozliczenie środków.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wspólnej realizacji zadań, które zaspokoją lokalne potrzeby. Zadania można realizować składając wniosek o inicjatywę lokalną osobiście do Urzędu Gminy, na adres e-mailowy: urzad@wiazowna.pl.


Pliki do pobrania:

Wniosek o inicjatywę lokalną

Załącznik do wniosku o inicjatywę lokalną

Uchwała w sprawie zasad realizacji zadań publicznych

Tabela zawierająca kryteria oceny wniosku na inicjatywę

Tryb postępowania i zasady realizacji zadań publicznych