Model sieci dróg publicznych

LEGENDA
drogi gminne
uchwała Nr 204.Li.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r.

granica Gminy Wiązowna
granice obrębów geodezyjnych

drogi krajowe DK2 i DK17
droga wojewódzka DW72
drogi powiatowe

tereny związane z budową S2/A2 i S17