Kryteria oceny wniosku

Przyznanie lokalu mieszkalnego odbywa się w systemie punktowym po wypełnieniu wniosku o jego przyznanie.

Poniżej wymieniamy kryteria, które są uwzględniane podczas przyznawania lokalu mieszkalnego na podstawie załącznika nr 2 do uchwały Nr 48.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. :

 1. Zamieszkiwanie w granicach gminy Wiązowna z zamiarem stałego pobytu.
 2. Powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu.
 3. Warunki mieszkaniowe.
 4. Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 5. Bezdomność w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
 6. Stan rodzinny.
 7. Okres oczekiwania.
 8. Wiek wnioskodawcy.
 9. Choroby wnioskodawcy lub członka rodziny.

  Załączniki do pobrania: