Badania i ocena jakości wody

Rzakta

Stacja uzdatniania wody (SUW)


Woda przydatna do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym, o produkcji wody od 100 do 1000 m3/dobę.


Zawartość manganu i żelaza w wodzie.

<<0,50µg/l

<63µg/l

Ocena jakości wody Badanie - mikrobiologia Badanie organoleptyczne i fizykochemiczne

Lipowo

Stacja uzdatniania wody (SUW)


Woda przydatna do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym, o produkcji wody od 100 do 1000 m3/dobę.


Zawartość manganu i żelaza w wodzie.

<9,2µg/l

<3,4µg/l

<4,6µg/l

Ocena jakości wody Badanie - mikrobiologia Badanie organoleptyczne i fizykochemiczne

Majdan

Stacja uzdatniania wody (SUW)


Woda przydatna do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym, o produkcji wody od 100 do 1000 m3/dobę.


Zawartość manganu i żelaza w wodzie.

<15µg/l

< <0,50µg/l

<13µg/l

Ocena jakości wody Badanie - mikrobiologia Badanie organoleptyczne i fizykochemiczne

MIEJSCOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA ZASILAJĄCE STACJE UZDATNIANIA WODY