Sylwia Skup
Podinspektor ds. organizacji i administracji
Jerzy Okliński
Główny spec. ds. administrowania targowiskami
Paulina Dudek
Inspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy
Beata Nowaczek
Podinspektor ds. zamówień publicznych