Zakres usług

Hydrodukt Sp. z o.o.

do niedawna Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie powstał w celu zapewnienia systematycznej realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej mieszkańcom gminy Wiązowna. Od 1.01.2022 r. spółka stanowi podmiot prawa handlowego i możne świadczyć usługi dodatkowe, w zakres których wchodzi m. in:

Budowa sieci
i przyłączy

wodociągowych kanalizacyjnych

Administrowanie


nieruchomościami i remonty

Drogi

naprawa dróg i wynajem sprzętu