Oferta

Hydrodukt Sp. z o.o., do niedawna Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie powstał w celu zapewnienia systematycznej realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej mieszkańcom gminy Wiązowna. Od 1.01.2022 r. spółka stanowi podmiot prawa handlowego i możne świadczyć usługi dodatkowe, w zakres których wchodzi m. in:


Pozostałe usługi wraz z cenami: OFERTA.