Sylwia Skup
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Jerzy Okliński
Główny spec. ds. administrowania targowiskami
Paulina Dudek
Inspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy
Kinga Zawadka
Podinspektor ds. organizacji i administracji
Beata Nowaczek
Podinspektor ds. zamówień publicznych