Dostępny lokal komunalny

1800 PLN

45m2
POWIERZCHNIA

2
LICZBA POKOI

Dostępny lokal komunalny

1800 PLN

45m2
POWIERZCHNIA

2
LICZBA POKOI

Dostępny lokal komunalny

1800 PLN

45m2
POWIERZCHNIA

2
LICZBA POKOI

KRYTERIA OCENY WNIOSKU

Przyznanie lokalu mieszkalnego odbywa się w systemie punktowym po ocenie wstępnej kryteriów formalnych określonych w  § 5  Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna.

Kryteria oceny punktowej wynikają z załącznika nr 5 do nr 155.LXXII.2023 uchwały Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2023 r.:

  1. Członek wspólnoty samorządowej;
  2. Powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu;
  3. Warunki mieszkaniowe w dotychczas zajmowanym lokalu;
  4. Stan rodzinny;
  5. Okres oczekiwania na przyznanie lokalu;
  6. Wiek wnioskodawcy;
  7. Choroby wnioskodawcy lub członka rodziny;
  8. Ofiara przemocy.

Punkty ujemne
1. Dewastacja zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub urządzeń wspólnego użytku -7 pkt
2. Zakłócanie porządku innym lokatorom i otoczeniu w dotychczas zajmowanym lokalu – opinia GKRPA- 8 pkt
3. Zbycie prawa do poprzednio zajmowanego lokalu/nieruchomości w okresie ostatnich 5 lat przed datą złożenia wniosku (dotyczy również członków gospodarstwa domowego) – 5 pkt
4. Zaleganie czynszowe powyżej 6 miesięcy – 5 pkt
5. Posiadanie prawa do innej nieruchomości/lokalu – 10 pkt

 

Obecnie wszystkie lokale komunalne posiadają najemców, aby uzyskać więcej inf. na ten temat prosimy o kontakt pod nr tel: (22) 789-01-33 wew. 203.