Znaki - działania inform,acyjne

Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.”

Tytuł projektu: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup urządzeń i środków technicznych”.

Wartość dofinansowania: 119 451,32 PLN

Całkowita wartość projektu:  162 892,75 PLN

Data podpisania umowy: styczeń 2024 r.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków BHP pracowników Spółki Hydrodukt Sp. z o.o. w tym:

– poprawa bezpieczeństwa prac na wysokości; 

– ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, materiałów; 

– zabezpieczenie  pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych w wykopach.

 

Więcej info:


Uzyskaliśmy wsparcie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zakupiliśmy nowy sprzęt