Karolina Borkowska
Specjalista ds. budowy sieci wod-kan