RZAKTA

STACJA UZDATNIANIA WODY (SUW)


 

WYDAJNOŚĆ Qhmax=35 m3/h

SUW składa się z dwóch studni głębinowych Nr 3 i 4 o wydajności 35 m3/h i głębokości 33,3-33,6 m. Ujęcie dostarcza wodę do wodociągu grupowego zasilającego miejscowości: Rzakta, Bolesławów, Czarnówka, Poręby, Kruszówiec, Glinianka. Ilość wyprodukowanej w 2021 r. wody wyniosła 225 760 m3, co stanowiło 28% udziału w ogólnej ilości uzdatnionej wody.


 

LIPOWO

STACJA UZDATNIANIA WODY (SUW)


 

WYDAJNOŚĆ Qhmax=180 m3/h

SUW składa się ze trzech studni głębinowych Nr 1, 2, 3 o wydajności 60 m3/h każda i głębokości 57,5 m – 60,4 m. Ujęcie dostarcza wodę do wodociągu grupowego zasilającego miejscowości: Wola Ducka, Wola Karczewska, Lipowo, Kopki, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Żanęcin, Radiówek, Rudka, część Wiązowny i Emów. Ilość wyprodukowanej w 2021 r. wody wyniosła 279 900 m3, co stanowiło 33% udziału w ogólnej ilości uzdatnionej wody.

 


 

MAJDAN

STACJA UZDATNIANIA WODY (SUW)


 

WYDAJNOŚĆ Qhmax=100 m3/h

SUW składa się z 3-ch studni głębinowych nr 2, 3, 3A o wydajności 60-70 m3/ h i głębokości 34,7-36 m. Ujęcie dostarcza wodę do wodociągu grupowego zasilającego miejscowości: Zakręt, Izabela, Michałówek, Majdan, Góraszka, Duchnów, Boryszew, Stefanówka i część Wiązowny Gminnej. Ilość wyprodukowanej w 2021 r. wody wyniosła 313 433 m3, co stanowiło 39% udziału w ogólnej ilości uzdatnionej wody.


 

MIEJSCOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA ZASILAJĄCE STACJE UZDATNIANIA WODY