Odbiór nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym – usługa wychodząca naprzeciw potrzebom klientów nie mających możliwości przyłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Nazwa usługi Cena brutto – zł Dodatkowe informacje
Odbiór nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym od 5 m³ 30 zł / m³ Nie wybieramy nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków
Odbiór nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do 5 m³ 150 zł Nie wybieramy nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków