Grzegorz Sado
Kierownik Działu Drogowego
Katarzyna Jarczewska
Inspektor ds. drogowych
Natalia Całka
Referent ds. drogowych