zglos-droga-1
pow_handlowa-1
przylacz-sie-1
previous arrow
next arrow

Zadowolenie klientów

Wzrost poziomu zwodociągowania i skanalizowania gminy zwiększa się wraz z ilością mieszkańców. Poziom zwodociągowania wynosi 96,5 %, poziom skanalizowana 35,8 %

Naprawy dróg

W 2022 r. do bieżących napraw dróg wykorzystaliśmy 5604 ton kruszywa betonowego, 3921 ton kruszywa dolomitowego, 421,2 ton destruktu, 16,3 ton masy na zimno, 11,7 ton masy do recyklera z asfaltem.

Czystość wody

Nasze Stacje Uzdatniania Wody są wciąż modernizowane. Udoskonalane technologie oczyszczania wody, pozwalają na to, aby jakość wody była na najwyższym możliwym poziomie.

AKTUALNOŚCI

Stefanówka ul. Złota- wstrzymanie dostawy wody!

Bezpłatna mammografia!
06cze

Bezpłatna mammografia!

Drogie Panie, LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki…

Prace konserwacyjne- Wiązowna ul. Kącka!
05cze

Prace konserwacyjne- Wiązowna ul. Kącka!

Szanowni Państwo, informujemy, że 6.06.2023 r. przystąpimy do prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna ul. Kącka (od nr 2-32). W związku…

Rozściełacz do mas bitumicznych!
29maj

Rozściełacz do mas bitumicznych!

Szanowni Państwo, do naszego parku maszynowego dołączył w dniu dzisiejszym Rozściełacz do mas bitumicznych Volvo 7820B. Dzięki zakupionej układarce zwiększymy zakres świadczonych usług…

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Utrzymanie sieci

Długość sieci wodociągowej wynosi 216,37 km, sieci kanalizacji sanitarnej – 71,69 km (stan na dzień 31.12.2022 r.).

Uzdatnianie wody

Na terenie gminy Wiązowna znajdują się trzy stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Majdan, Lipowo i Rzakta. Największa z nich – stacja w Lipowie, osiąga wydajność do 3600 m³ wody/dobę.

Oczyszczanie ścieków

Ścieki z terenu gminy odprowadzane są siecią kanalizacyjną do Oczyszczalni Ścieków w Emowie, gdzie następuje ich oczyszczenie w technologii przepływowej, a następnie  odprowadzenie do rzeki Mieni. Maksymalna dobowa przepustowość oczyszczalni wynosi 1600 m³/dobę.

DROGI

Dbamy o infrastrukturę drogową. W naszym zarządzie znajduje się około 321,43 km dróg zakwalifikowanych jako drogi gminne, w tym drogi utwardzone o nawierzchni asfaltowej, wymagające stałego nadzoru i remontów.

Realizując zadanie w zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonujemy prace polegające na:

 • równaniu, doziarnianiu, utwardzaniu odcinków gruntowych;
 • naprawach ubytków kruszywem lub masą asfaltową na zimno;
 • koszeniu poboczy dróg;
 • utrzymaniu czystości  w pasie drogowym oraz na przystankach autobusowych;
 • utrzymaniu infrastruktury przystankowej;
 • zimowym utrzymaniu dróg, odśnieżaniu oraz usuwaniu śliskości.

Na zlecenie mieszkańców budujemy, remontujemy i modernizujemy drogi.


Na zdjęciu znajduje sie makieta domu jednorodzinnego, nad nim kobieca ręka trzymająca klucze

LOKALE

Administrujemy 15 lokalami użytkowymi oraz 6 lokalami mieszkalnymi, które wchodzą w skład komunalnego zasobu Gminy.

Realizujemy usługę administrowania nieruchomością polegającą na:

 • przygotowywaniu umów z wykonawcami remontów, napraw, przeglądów itd.,
 • zapewnieniu stałych dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych,
 • bieżącej kontroli jakości pracy wykonywanej przez osoby sprzątające,
 • bezpośrednim nadzorze nad pracą zatrudnionych konserwatorów oraz firm odpowiedzialnych za konserwacje i utrzymanie w ruchu instalacji technicznych w budynku, nadzorze nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przeprowadzaniu kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 • rozliczaniu usług świadczonych na rzecz nieruchomości na podstawie zawartych umów, przygotowywanie rozliczenia z wykonania planu gospodarczego za dany rok,
 • przygotowywaniu wzorów uchwał, regulaminów i statutów,
 • prowadzeniu ewidencji lokali.

TARGOWISKO

Zajmujemy się administracją Targowiska Gminnego “Mój Rynek” w Wiązownie oraz placu targowego w Gliniance.

„Mój Rynek” działa w centrum Wiązowny przy ul. Lubelskiej 33a. W obiekcie do dyspozycji handlowców jest 51 miejsc: 9 pawilonów, 10 stanowisk przeznaczonych do handlu w hali głównej, 26 stanowisk do handlu pod zadaszeniem, 6 stanowisk przeznaczonych do handlu z samochodu. 

Powierzchnia handlowa targowiska podzielona jest na trzy sektory sprzedaży: produktów rolno-spożywczych, produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego oraz artykułów pozostałych.

Zapraszamy w godzinach:
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
7:00-18:00 7:00-18:00 6:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 6:00-15:00
Handlujący mogą realizować sprzedaż produktów również na placu targowym w Gliniance.
Dane adresowe

Hydrodukt Sp. z o.o.

ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000950175
NIP: 532-20-97-083
BDO: 000562255
 
Regon: 521102958
Kapitał zakładowy: 42 116 000,00 zł

Godziny Pracy Spółki Hydrodukt

Poniedziałek 8-18
Wtorek 8-16
Środa 8-16
Czwartek 8-16
Piątek 8-16

Formularz kontaktowy