Jesteśmy dla Ciebie

każdego dnia

Terminowe i profesjonalne usługi

Zadowolenie klientów

Wzrost poziomu zwodociągowania i skanalizowania gminy zwiększa się wraz z ilością mieszkańców. Poziom zwodociągowania wynosi 96,5 %, poziom skanalizowana 35,8 %

Naprawy dróg

W 2023 r. do bieżących napraw dróg wykorzystaliśmy 3261 ton kruszywa betonowego, 2265 ton kruszywa dolomitowego, 230 ton destruktu, 9,29 ton masy na zimno.

Czystość wody

Nasze Stacje Uzdatniania Wody są wciąż modernizowane. Udoskonalane technologie oczyszczania wody, pozwalają na to, aby jakość wody była na najwyższym możliwym poziomie.

AKTUALNOŚCI

Lipowo ul. Wypoczynkowa – przerwa w dostawie wody

Otrzymaliśmy Nagrodę Złoty Wiąz!
21cze

Otrzymaliśmy Nagrodę Złoty Wiąz!

Dnia 20 czerwca 2024 r. podczas wydarzenia X Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna otrzymaliśmy Złotego Wiąza w kategorii Nagroda Specjalna. Otrzymanie tego wyróżnienia jest…

Usługa wywozu nieczystości płynnych!
08cze

Usługa wywozu nieczystości płynnych!

Informujemy, że z dniem 31 lipca Hydrodukt Sp. z o.o. przestaje świadczyć usługi wywozu nieczystości płynnych. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów świadczących tożsame usługi…

Pracująca sobota!
06cze

Pracująca sobota!

Informujemy, że w najbliższą sobotę (8.06.2024 r.) biuro Hydrodukt Sp. z o.o. będzie czynne w godzinach 8:00-15:00. Zapraszamy!

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Utrzymanie sieci

Długość sieci wodociągowej wynosi 220,7 km, sieci kanalizacji sanitarnej – 75,79 km (stan na dzień 31.12.2023 r.).

Uzdatnianie wody

Na terenie gminy Wiązowna znajdują się trzy stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Majdan, Lipowo i Rzakta. Największa z nich – stacja w Lipowie, osiąga wydajność do 3600 m³ wody/dobę.

Oczyszczanie ścieków

Ścieki z terenu gminy odprowadzane są siecią kanalizacyjną do Oczyszczalni Ścieków w Emowie, gdzie następuje ich oczyszczenie w technologii przepływowej, a następnie  odprowadzenie do rzeki Mieni. Maksymalna dobowa przepustowość oczyszczalni wynosi 1600 m³/dobę.

DROGI

Dbamy o infrastrukturę drogową. W naszym zarządzie znajduje się około 321,43 km dróg zakwalifikowanych jako drogi gminne, w tym drogi utwardzone o nawierzchni asfaltowej, wymagające stałego nadzoru i remontów.

Realizując zadanie w zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonujemy prace polegające na:

 • równaniu, doziarnianiu, utwardzaniu odcinków gruntowych;
 • naprawach ubytków kruszywem lub masą asfaltową na zimno;
 • koszeniu poboczy dróg;
 • utrzymaniu czystości  w pasie drogowym oraz na przystankach autobusowych;
 • utrzymaniu infrastruktury przystankowej;
 • zimowym utrzymaniu dróg, odśnieżaniu oraz usuwaniu śliskości.

Na zlecenie mieszkańców budujemy, remontujemy i modernizujemy drogi.


Na zdjęciu znajduje sie dom, klucze oraz umowa.

LOKALE

Administrujemy 15 lokalami użytkowymi oraz 6 lokalami mieszkalnymi, które wchodzą w skład komunalnego zasobu Gminy.

Realizujemy usługę administrowania nieruchomością polegającą na:

 • przygotowywaniu umów z wykonawcami remontów, napraw, przeglądów itd.,
 • zapewnieniu stałych dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych,
 • bieżącej kontroli jakości pracy wykonywanej przez osoby sprzątające,
 • bezpośrednim nadzorze nad pracą zatrudnionych konserwatorów oraz firm odpowiedzialnych za konserwacje i utrzymanie w ruchu instalacji technicznych w budynku, nadzorze nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przeprowadzaniu kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 • rozliczaniu usług świadczonych na rzecz nieruchomości na podstawie zawartych umów, przygotowywanie rozliczenia z wykonania planu gospodarczego za dany rok,
 • przygotowywaniu wzorów uchwał, regulaminów i statutów,
 • prowadzeniu ewidencji lokali.

TARGOWISKO

Zajmujemy się administracją Targowiska Gminnego “Mój Rynek” w Wiązownie oraz placu targowego w Gliniance.

„Mój Rynek” działa w centrum Wiązowny przy ul. Lubelskiej 33a. W obiekcie do dyspozycji handlowców jest 51 miejsc: 9 pawilonów, 10 stanowisk przeznaczonych do handlu w hali głównej, 26 stanowisk do handlu pod zadaszeniem, 6 stanowisk przeznaczonych do handlu z samochodu. 

Powierzchnia handlowa targowiska podzielona jest na trzy sektory sprzedaży: produktów rolno-spożywczych, produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego oraz artykułów pozostałych.

Zapraszamy w godzinach:
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
7:00-18:00 7:00-18:00 6:00-18:00 7:00-18:00 7:00-18:00 6:00-15:00
Handlujący mogą realizować sprzedaż produktów również na placu targowym w Gliniance.
Dane adresowe

Hydrodukt Sp. z o.o.

ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000950175
NIP: 532-20-97-083
BDO: 000562255
 
Regon: 521102958
Kapitał zakładowy: 48 672 000,00 zł

Godziny Pracy Spółki Hydrodukt

Poniedziałek 8-18
Wtorek 8-16
Środa 8-16
Czwartek 8-16
Piątek 8-16

Formularz kontaktowy