Koszenie trawy maszynowe i ręcznewycena indywidualna
Usuwanie zakrzaczeńwycena indywidualna
Zrębkowanie gałęzi z operatorem250,00 zł / h
Wycinka drzewa150,00 – 400,00 zł / sztuka
Pielęgnacja drzewa, w tym metodą alpinistyczną120,00 – 1 200,00 zł / sztuka
Rozdrabnianie drewna z wycinek150,00 zł / m3
Nasadzenia drzew i krzewów30,00 – 50,00 zł /sztuka
Usuwanie dzikich wysypisk ręcznie lub mechaniczniewycena indywidualna
Sprzątanie, porządkowanie terenu45,00 – 70,00 zł / h
Sprzątanie miejsc pamięci450,00 – 500,00 zł / 1 lokalizacja
Montaż, demontaż, naprawy ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, zabawek, urządzeń300,00-1 500 zł/ sztuka
Montaż i demontaż flag na terenie
gminy Wiązowna
3 000,00 zł / wydarzenie
Montowanie znaków i tablic, naprawy tablic 100,00 – 1500,00 zł/ sztuka
  • remonty budynków, w tym: prace rozbiórkowe – stare okładziny ścienne, podłogi, ścianki, instalacje, armatura;
  • wykonanie nowych okładzin ściennych, podłogowych, szkielety, ścianki murowane i gk, montaż drzwi i okien z towarzyszącymi robotami wykończeniowymi;
  • prace dekarskie naprawy pokrycia dachowego, układanie blachy,
    nowej papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie, orynnowania;
  • szpachlowanie, naprawy, malowanie ścian wewnętrznych i elewacji;
  • roboty elewacyjne, docieplenie ścian zewnętrznych budynków niskich w pełnej technologii

 

 

 

Wycena indywidualna

  • wykonywanie instalacji cieplnych, gazowych
Wycena indywidualna
Utrzymanie rowów melioracyjnych i odwodnieniowych, w tym wycinka drzew, odmulanie, konserwacja urządzeńWycena indywidualna
Usługa transportowaWycena indywidualna (km i
wielkość załadunku)
Praca Mini koparki Bobcat + dodatek za przewóz do 10 km (praca koparki powyżej 5 h przewóz gratis)120,00 zł / h
Praca koparko – ładowarki JCB221,40 zł / h
Transport samochodem IVECO do 3.5 t DMC150,00 zł / h
Praca równiarką drogową233,70 zł / h
Praca walcem drogowym 12t233,70 zł / h
Usługa przewozu walca 369 zł / przewóz do 10 km
Praca ciągnikiem rolniczym Kubota z przyczepą141,35 zł / h
Praca ciągnikiem rolniczym Arbos lub New Holland z przyczepą172,20 zł / h
Praca ciągnikiem rolniczym Arbos lub New Holland z kosiarką bijakową246,00 zł / h
Budowa / remont / naprawa drogiWycena indywidualna
Wymiana wodomierza DN 20 uszkodzonego z winy użytkownika550,00 zł
Wymiana wodomierza DN 25 uszkodzonego z winy użytkownika1 100,00 zł
Wymiana wodomierza DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika1 200,00 zł
Wymiana wodomierza DN 20 wraz z nakładką zdalnego odczytu uszkodzonego z winy użytkownika900,00 zł
Wymiana wodomierza DN 25 wraz z nakładką zdalnego odczytu uszkodzonego z winy użytkownika1  350,00 zł
Wymiana wodomierza DN 32 wraz z nakładką zdalnego odczytu uszkodzonego z winy użytkownika1 400,00 zł
Wymiana nakładki zdalnego odczytu do wodomierza DN 15/20 uszkodzonej z winy użytkownika700,00 zł
Wymiana nakładki zdalnego odczytu do wodomierza DN 25/32 uszkodzonej z winy użytkownika700,00 zł
Plombowanie wodomierza200,00 zł
Plombowanie podwodomierza200,00 zł
Wymiana zaworu wodnego DN 20 uszkodzonego z winy użytkownika200,00 zł
Wymiana zaworu wodnego DN 25 uszkodzonego z winy użytkownika250,00 zł
Wymiana zaworu wodnego DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika300,00 zł
Demontaż wodomierza głównego i ponowny montaż250,00 zł
Wyłączenie i włączenie dostarczania wody podczas zamknięcia odcinka sieci400,00 zł
Opłata za samowolne zerwanie plomby na wodomierzu 500,00 zł
Rejestracja i plombowanie podwodomierza350,00 zł
Zakręcanie zasuwy domowej wodociągowej300,00 zł
Odkręcanie zasuwy domowej wodociągowej250,00 zł
Wymiana zasuwy domowej DN 323 530,00 zł
Wymiana głowicy w zaworze wodnym200,00 zł
Opłata za samowolne włączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej4 000,00 zł
Całkowite odcięcie dostawy wody i ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej2200,00 zł
Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego i ponowne podłączenie do sieci kanalizacyjnej1 600,00 zł
Opłata za sprawdzenie/ odczyt wodomierza na wniosek odbiorcy w przypadku prawidłowego działania wodomierza200,00 zł
Czyszczenie przydomowej przepompowni kanalizacyjnej (LPT) niedrożnej z winy użytkownika300,00 zł
Odbiór nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym powyżej 5 m3 do 10 m3
30,00 zł /m3
Odbiór nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym od 1 m3 do 5 m3 włącznie
150,00 zł
Sprawdzenie wydajności hydrantu 350,00 zł
Wydanie wody z hydrantu min. 5 m3
250,00 zł
Wymiana hydrantu p.poż (w przypadku montażu dodatkowych urządzeń – wycena indywidualna) 5 500,00 zł
Montaż dodatkowego licznika (podwodomierza) 1 230,00 zł
Sprawdzenie szczelności instalacji przez zadymianie300,00 zł
Płukanie ciśnieniowe instalacji wewnętrznej25,00 zł / mb
Wymiana uszkodzonej nawiertki domowej3 100,00 zł
Szkic przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego 861,00 zł
Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z dokumentacją
Wycena indywidualna
Kompleksowa usługa budowy sieci kanalizacyjnej DN200 i powyżej wraz z dokumentacją i inwentaryzacjąWycena indywidualna
Budowa przyłącza wodociągowego DN 40 wraz z dokumentacją (10 mb)
5 200,00 zł, każdy kolejny metr 120,00 zł
Budowa przyłącza wodociągowego DN 50 wraz z dokumentacją (10 mb)
5 400,00 zł, każdy kolejny metr
140,00 zł
Budowa przyłącza wodociągowego DN 63 wraz z dokumentacją (10 mb)5 800,00 zł, każdy kolejny metr
150,00 zł
Budowa przyłącza wodociągowego DN 90 wraz z dokumentacją (10 mb)10 300,00 zł, każdy kolejny metr
210,00 zł
Kompleksowa usługa budowy sieci wodociągowej DN 110 i powyżej, wraz z dokumentacją i inwentaryzacją

Wycena indywidualna

Montaż studzienki wodomierzowej 2 000,00 – 6 150,00 zł
Inne usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności Wycena indywidualna