Koszenie trawy maszynowe i ręcznewycena indywidualna
Usuwanie zakrzaczeńwycena indywidualna
Zrębkowanie gałęzi z operatorem200,00 zł / h
Wycinka drzewa150,00 – 400,00 zł / sztuka
Pielęgnacja drzewa, w tym metodą alpinistyczną120,00 – 1 200,00 zł / sztuka
Rozdrabnianie drewna z wycinek150,00 zł / m3
Nasadzenia drzew i krzewów30,00 – 50,00 zł /sztuka
Usuwanie dzikich wysypisk ręcznie lub mechaniczniewycena indywidualna
Sprzątanie, porządkowanie terenu45,00 – 70,00 zł / h
Sprzątanie miejsc pamięci450,00 – 500,00 zł / 1 lokalizacja
Montaż, demontaż, naprawy ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, zabawek, urządzeń300,00-1 500 zł/ sztuka
Montaż i demontaż flag na terenie
gminy Wiązowna
3 000,00 zł / wydarzenie
Montowanie znaków i tablic, naprawy tablic 100,00 – 450,00 zł/ sztuka
  • remonty budynków, w tym: prace rozbiórkowe – stare okładziny ścienne, podłogi, ścianki, instalacje, armatura;
  • wykonanie nowych okładzin ściennych, podłogowych, szkielety, ścianki murowane i gk, montaż drzwi i okien z towarzyszącymi robotami wykończeniowymi;
  • prace dekarskie naprawy pokrycia dachowego, układanie blachy,
    nowej papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie, orynnowania;
  • szpachlowanie, naprawy, malowanie ścian wewnętrznych i elewacji;
  • roboty elewacyjne, docieplenie ścian zewnętrznych budynków niskich w pełnej technologii

 

 

 

Wycena indywidualna

  • wykonywanie instalacji cieplnych, gazowych
Wycena indywidualna
Utrzymanie rowów melioracyjnych i odwodnieniowych, w tym wycinka drzew, odmulanie, konserwacja urządzeńWycena indywidualna
Usługa transportowaWycena indywidualna (km i
wielkość załadunku)
Praca Mini koparki Bobcat + dodatek za przewóz do 10 km (praca koparki powyżej 5 h przewóz gratis)120,00 zł / h
Praca koparko – ładowarki JCB221,40 zł / h
Transport samochodem IVECO do 3.5 t DMC150,00 zł / h
Praca równiarką drogową233,70 zł / h
Praca walcem drogowym 12t209,10 zł / h
Usługa przewozu walca 369 zł / przewóz do 10 km
Praca ciągnikiem rolniczym Kubota z przyczepą141,35 zł / h
Praca ciągnikiem rolniczym Arbos lub New Holland z przyczepą172,20 zł / h
Praca ciągnikiem rolniczym Arbos lub New Holland z kosiarką bijakową246,00 zł / h
Budowa / remont / naprawa drogiWycena indywidualna
Wymiana wodomierza DN 20 uszkodzonego z winy użytkownika495,00 zł
Wymiana wodomierza DN 25 uszkodzonego z winy użytkownika919,50 zł
Wymiana wodomierza DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika1075,00 zł
Wymiana wodomierza DN 20 wraz z nakładką zdalnego odczytu uszkodzonego z winy użytkownika778,00 zł
Wymiana wodomierza DN 25 wraz z nakładką zdalnego odczytu uszkodzonego z winy użytkownika1 216,50 zł
Wymiana wodomierza DN 32 wraz z nakładką zdalnego odczytu uszkodzonego z winy użytkownika1 287,50 zł
Wymiana nakładki zdalnego odczytu do wodomierza DN 15/20 uszkodzonej z winy użytkownika537,50 zł
Wymiana nakładki zdalnego odczytu do wodomierza DN 25/32 uszkodzonej z winy użytkownika537,50 zł
Plombowanie wodomierza113,00 zł
Wymiana zaworu wodnego DN 20 uszkodzonego z winy użytkownika170,00 zł
Wymiana zaworu wodnego DN 25 uszkodzonego z winy użytkownika212,00 zł
Wymiana zaworu wodnego DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika240,50 zł
Demontaż wodomierza głównego i ponowny montaż200,00 zł
Wyłączenie i włączenie dostarczania wody podczas zamknięcia odcinka sieci307,05 zł
Opłata za samowolne zerwanie plomby na wodomierzu 430,50 zł
Rejestracja i plombowanie podwodomierza200,00 zł
Zakręcanie i odkręcanie zasuwy domowej wodociągowej250,00 zł
Wymiana zasuwy domowej DN 323 530,00 zł
Wymiana głowicy w zaworze wodnym147,60 zł
Opłata za samowolne włączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej2 960,00 zł
Całkowite odcięcie dostawy wody i ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej2200,00 zł
Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego i ponowne podłączenie do sieci kanalizacyjnej1 476,00 zł
Opłata za sprawdzenie wodomierza na wniosek odbiorcy w przypadku prawidłowego działania wodomierza184,50 zł
Czyszczenie przydomowej przepompowni kanalizacyjnej (LPT) niedrożnej z winy użytkownika236,16 zł
Odbiór nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym od 5 m327,00 zł /m3
Odbiór nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do 5 m3125,00 zł
Sprawdzenie wydajności hydrantu 246,00 zł
Wymiana hydrantu p.poż 4 920,00 zł
Montaż dodatkowego licznika (podwodomierza) 1 230,00 zł
Sprawdzenie szczelności instalacji przez zadymianie240,00 zł
Płukanie ciśnieniowe instalacji wewnętrznej24,00 zł / mb
Wymiana uszkodzonej nawiertki domowej3 075,00 zł
Szkic przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego 861,00 zł
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z dokumentacjąWycena indywidualna
Kompleksowa usługa budowy sieci kanalizacyjnej wraz z dokumentacją i inwentaryzacjąWycena indywidualna
Kompleksowa usługa budowy przyłącza wodociągowego DN 40 wraz z dokumentacją (10 mb)4 200,00 zł, każdy kolejny metr
90,00 zł
Kompleksowa usługa budowy przyłącza wodociągowego DN 50 wraz z dokumentacją (10 mb)4 400,00 zł, każdy kolejny metr
100,00 zł
Kompleksowa usługa budowy przyłącza wodociągowego DN 63 wraz z dokumentacją (10 mb)4 600,00 zł, każdy kolejny metr
115,00 zł
Kompleksowa usługa budowy przyłącza wodociągowego DN 90 wraz z dokumentacją (10 mb)9 900,00 zł, każdy kolejny metr
195,00 zł
Kompleksowa usługa budowy przyłącza wodociągowego / sieci wodociągowej DN 110, DN 160 i powyżej, wraz z dokumentacją

Wycena indywidualna

Montaż studzienki wodomierzowej 2 000,00 – 6 150,00 zł
Inne usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności Wycena indywidualna