Maciej Nejman
Prezes Zarządu Spółki
Ewelina Kowalska
Dyrektor Zarządzający