Pomimo, że zimy jeszcze nie widać, to warto już dzisiaj zadbać o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w naszym budynku oraz poza nim. Tylko jak je zabezpieczyć, aby w czasie mrozów nie zostały uszkodzone?
Temperatury poniżej zera nie powinny być przez nas lekceważone. Instalacje wod-kan najczęściej zlokalizowane są w piwnicach, garażach, pomieszczeniach socjalnych, strychu bądź poddaszu, czyli w miejscach gdzie temperatura jest znacznie niższa. Dlatego należy:
• odpowiednio zabezpieczyć wewnętrzne instalacje wod-kan przed zamarznięciem, głównie poprzez uszczelnienie pomieszczeń, w których się znajdują (naprawa ubytków w ścianach, uszczelnienie drzwi, okien),
• wykonać izolację cieplną na wodomierzu, w sposób, który umożliwi dokonanie odczytu jego stanu oraz na przewodach wod-kan. Izolacji można dokonać pianką poliuretanową, tkaniną, styropianem,
• spuścić wodę z instalacji zewnętrznych, dokonać odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych,
• zabezpieczyć przed mrozem punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji.
W czasie zimy powinniśmy nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów, studni rewizyjnych, pokryw studzienek oraz unikać składowania śniegu na wymienionych powyżej urządzeniach.
Jeżeli skutecznie nie zabezpieczymy wodomierza może dojść do jego uszkodzenia oraz utraty szczelności. Zdarzenie takie należy bezzwłocznie zgłosić. Niewykonanie powyższych czynności może być przyczyną powstania awarii i strat, których koszty niestety poniosą nasi klienci.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: (22) 789-01-33, adresem e-mailowym: sekretariat@hydrodukt.pl
Jednocześnie przypominamy, że usługa wymiany wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika jest usługą odpłatną.