Jeżeli jesteś osobą głuchoniewidomą i potrzebujesz tłumacza-przewodnika dla siebie zgłoś nam taką potrzebę wcześniej (na realizację zgłoszenia potrzebujemy 3 dni robocze) pod numerem telefonu 22 789-01-33 wew. 108, 721-028-719 lub adresem e-mail sekretariat@hydrodukt.pl

Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą skontaktuj się z nami poprzez SMS pod numer telefonu 721-028-719, bądź poprzez tłumacza migowego on-line:

 

 

Połącz się z tłumaczem języka migowego, klikając na poniższy obrazek!

 
 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paulina Dudek, adres poczty elektronicznej p.dudek@hydrodukt.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 721-028-719. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu.  Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.