Prezes Zarządu Hydrodukt Sp. z o.o.  (ul. Boryszewska 2 , 05-462 Wiązowna) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych składników majątku ruchomego:

lp. Nazwa składnika majątku ruchomego Rok produkcji Cena wywoławcza
1 Samochód ciężarowy asenizacyjny 2017 242 000 zł brutto

Ogłoszenie przetargu publicznego

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu publicznym

Załącznik nr 2 fotografia

Załącznik nr 3 fotografia

Załącznik nr 4 fotografia

 Załącznik nr 5 fotografia