Na terenie gminy Wiązowna trwają prace związane z budową odcinków sieci wodociągowych w ramach realizacji inicjatyw lokalnych. Prace nadzoruje Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. Do 15 grudnia br. zostanie wybudowane łącznie ok. 2012 mb sieci wodociągowych, w tym, w miejscowościach:
– Pęclin, dz. nr ew. 313/24- sieć o dł. 202,8 mb,
– Izabela ul. Romantyczna- sieć o dł. 327,3 mb,
– Duchnów, dz. 248, 250/3- sieć o dł. 52,3 mb,
– Duchnów ul. Kazimierza Dowjata- sieć o dł. 170,7 mb,
– Duchnów, dz. nr ew.530/16- sieć o dł. 326,4 mb,
– Malcanów, dz. nr ew. 305/8- sieć o dł. 65,8 mb,
– Glinianka, dz. nr ew. 13/46- sieć o dł. 496,7 mb,
– Lipowo , dz. nr ew. 32, 468- sieć o dł. 108 mb,
– Zakręt ul. Polna- sieć o dł. 262,2 mb.
Łączna wartość inwestycji wynosi 451 925,00 zł z czego 216 100,00 zł stanowi wkład mieszkańców naszej gminy.
Zachęcamy mieszkańców do wspólnej realizacji kolejnych zadań, które zaspokoją lokalne potrzeby. Zadania można realizować, zgłaszając wniosek o inicjatywę lokalną do Urzędu Gminy lub do ZGK w Wiązownie, e-mail: biuro@hydrodukt.pl, tel. 22 789 01 33.