Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie w dniu 24 listopada 2020 r. podpisał umowę z firmą AS-PRO Grażyna Sagan na realizację dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca jeszcze w tym roku rozpocznie realizację budowy sieci.
Pierwszy z odcinków o długości 281,5 mb wybudowany zostanie w dz. nr ew. 168/17 stanowiącej odgałęzienie ul. Boryszewskiej w miejscowości Wiązowna.
Drugi o długości 939,4 mb powstanie wraz odgałęzieniami sieci w ul. Kwiatowej, Rezedowej, Chabrowej, Stokrotki, w dz. nr ew. 494/4 w Wiązownie oraz w działce nr ew. 585/7 w Emowie.
Łączny koszt inwestycji wyniesie 578 100,00 zł.
Dzięki realizacji w/w zadań do sieci kanalizacji sanitarnej będzie mogło podłączyć się ponad 80 nieruchomości. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 31.10.2021 r.