Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił firmie SEGON Rutkowscy i Wspólnicy Spółka Jawna dostawę i montaż sterylizatora UV typ AM6 na stacji uzdatniania wody w Majdanie. Realizacja zadania umożliwia wprowadzenie jednej z najskuteczniejszych metod dezynfekcji wody surowej. Metoda ta polega na naświetleniu wody promieniowaniem UV, dzięki czemu unieszkodliwianych jest ok. 99,9 % wirusów i bakterii. Lampa UV, w której odbywa się proces sterylizacji nie wpływa na smak i zapach wody, w przeciwieństwie do innych metod likwidujących bakterie i wirusy w wodzie pitnej. Koszt inwestycji wynosi 49 200,00 zł brutto.