W piątek 13.10.2023 r. zakończyliśmy inwestycję budowy odcinka sieci wodociągowej o dł. 167 mb w Zakręcie ul. Jana Pawła, do której podłączony został budynek zamieszkały przez małą Lenkę – dziewczynkę chorą na mukowiscydozę.
Pamiętajmy, że pomagać możemy na wiele sposobów.