W marcu zakończono inwestycje polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duchnów na ul. Dłuskiej oraz odcinkach w ul. Ustronnej, ul. Spacerowej do skrzyżowania z ul. Kwitnącej Jabłoni oraz na ul. Góry Warszawskie (ok. 3,8 km sieci kanalizacji).

Niebawem zostanie również zakończona inwestycja budowy sieci w Emowie na ul. Sosnowej i Runa Leśnego do ul. Jagód oraz na ul. Jagód o łącznej długości 2,3 km.

Co zrobić, aby przyłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej:

  1. Wejdź na stronę hydrodukt.pl, w strefie mieszkańca znajdziesz formularze i wnioski.
  2. Pobierz wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.
  3. Dołącz do wniosku plan zabudowy lub plan sytuacyjny określający usytuowanie nieruchomości względem sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, ze wskazaniem miejsca odprowadzania ścieków (narysuj odręcznie na mapie zasadniczej, bądź mapie do celów projektowych).
  4. Zebrane dokumenty:

Warunki techniczne lub odmowa ich wydania wraz z uzasadnieniem zostaną przygotowane:

Po uzyskaniu warunków technicznych przygotujemy dla Ciebie ofertę budowy przyłącza.

Zgłaszając się do nas zapewnimy Ci kompleksową usługę.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji tel. 22 789 01 33 wew. 106. Można też uzyskać informacje bezpośrednio w siedzibie spółki przy ul. Boryszewskiej 2 w Wiązownie.

Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów gm. Wiązowna – ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie.”  mająca na celu rozwój infrastruktury technicznej na terenie Gminy Wiązowna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów i sieci wodociągowej w m. Zakręt  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna” jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 4.920.000,00 zł”.