KRYTERIA OCENY WNIOSKU

 

Przyznanie lokalu mieszkalnego odbywa się w systemie punktowym po wypełnieniu wniosku o jego przyznanie.

Poniżej wymieniamy kryteria oceny wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego. Kryteria wynikają z załącznika nr 2 do uchwały Nr 48.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. :

  1. Zamieszkiwanie w granicach gminy Wiązowna z zamiarem stałego pobytu – max 5 pkt.
  2. Powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu- max 5 pkt.
  3. Warunki mieszkaniowe – max 6 pkt.
  4. Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – max 12 pkt.
  5. Bezdomność w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej -max 8 pkt.
  6. Stan rodzinny – max 4 pkt.
  7. Okres oczekiwania- max 3 pkt.
  8. Wiek wnioskodawcy – max 3 pkt.
  9. Choroby wnioskodawcy lub członka rodziny – max 5 pkt.