W dniu dzisiejszym kontynuowaliśmy prace na ul. Dłuskiej w m. Duchnów.

Wykonaliśmy doziarnienie i równanie z użyciem 90 t. kruszywa dolomitowego, 113 t. kruszywa betonowego, na odcinku o łącznej długości 1,629 km.

 

W naszej ofercie znajdują się prace związane z remontami i naprawą dróg prywatnych, wewnętrznych, usprawnianiem urządzeń odwadniających, oznakowaniem poziomym jezdni.

Dysponujemy odpowiednim sprzętem i doświadczoną kadrą.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług tel. (22) 789-01-33, e-mail: sekretariat@hydrodukt.pl