Szanowni  Państwo, informujemy o nowych stawkach opłat za wodę i ścieki!

W związku z regulacją nakładającą obowiązek ustalania stawek opłat za wodę i ścieki na okres 3 lat, informujemy, że taryfa obowiązująca od kwietnia 2018 roku traci swoją ważność. Wniosek dotyczący nowej taryfy procedowany od czerwca 2021 r. został zatwierdzony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie decyzją z dnia 01.10.2021 r.

W związku z powyższym od 22.10.2021 r. obowiązywać będzie nowa wysokość cen i stawek opłat (wg. zatwierdzonej taryfy):

 

Za wodę: Wysokość cen i stawek opłat netto
m-ce 1-12 m-ce 13-24 m-ce 25-36
1. Grupa I – gospodarstwa domowe, opomiarowane: 3,30 zł/m3 3,34 zł/m3 3,40 zł/m3
-stała opłata abonamentowa : 9,93 zł/odb./2 m-ce 9,93 zł/odb./2 m-ce 9,93 zł/odb./2 m-ce
2. Grupa II – Organizacje użyteczności publicznej, opomiarowane: 3,30 zł/m3 3,34 zł/m3 3,40 zł/m3
-stała opłata abonamentowa : 9,93 zł/odb./2 m-ce 9,93 zł/odb./2 m-ce 9,93 zł/odb./2 m-ce
3. Grupa III – gospodarstwa domowe, opomiarowane: 3,30 zł/m3 3,34 zł/m3 3,40 zł/m3
-stała opłata abonamentowa : 9,93 zł/odb./2 m-ce 9,93 zł/odb./2 m-ce 9,93 zł/odb./2 m-ce
4. Grupa IV – Pozostali odbiorcy, opomiarowani: 5,20 zł/m3 5,28 zł/m3 5,37 zł/m3
-stała opłata abonamentowa : 9,93 zł/odb./2 m-ce 9,93 zł/odb./2 m-ce 9,93 zł/odb./2 m-ce
5. Grupa V – Prowadzący działalność gospodarczą oraz pozostali odbiorcy używający wodomierzy  o Ø większym niż 3/4 ” do 2”, opomiarowani: 6,24 zł/m3 6,34 zł/m3 6,46 zł/m3
-stała opłata abonamentowa : 23,08 zł/odb./2 m-ce 23,08 zł/odb./2 m-ce 23,08 zł/odb./2 m-ce
6. Grupa VI – Prowadzący działalność gospodarczą oraz pozostali odbiorcy używający wodomierzy o Ø większym niż 2”, opomiarowani: 6,24 zł/m3 6,34 zł/m3 6,46 zł/m3
-stała opłata abonamentowa : 35,90 zł/odb./2 m-ce 35,90 zł/odb./2 m-ce 35,90 zł/odb./2 m-ce
7. Grupa VII – gmina na cele ppoż: 3,30 zł/m3 3,34 zł/m3 3,40 zł/m3
-stała opłata abonamentowa : 8,86 zł/odb./2 m-ce 8,86 zł/odb./2 m-ce 8,86 zł/odb./2 m-ce
Za ścieki:
1. Grupa I – gospodarstwa domowe, opomiarowane: 7,89 zł/m3 7,98 zł/m3 8,11 zł/m3
-stała opłata abonamentowa : 9,65 zł/odb./2 m-ce 9,65 zł/odb./2 m-ce 9,65 zł/odb./2 m-ce
2. Grupa II – gospodarstwa domowe, 7,89 zł/m3 7,98 zł/m3 8,11 zł/m3
na podstawie norm:
-stała opłata abonamentowa : 8,58 zł/odb./2 m-ce 8,58 zł/odb./2 m-ce 8,58 zł/odb./2 m-ce
3. Grupa III – pozostali odbiorcy, opomiarowani; 10,66 zł/m3 10,80 zł/m3 10,97 zł/m3
 -stała opłata abonamentowa : 9,65 zł/odb./2 m-ce 9,65 zł/odb./2 m-ce 9,65 zł/odb./2 m-ce
4. Grupa IV – pozostali odbiorcy, opomiarowani: 10,66 zł/m3 10,80 zł/m3 10,97 zł/m3
-stała opłata abonamentowa : 4,82 zł/odb./1 m-c 4,82 zł/odb./1 m-c 4,82 zł/odb./1 m-c
5. Grupa V – pozostali odbiorcy, 10,66 zł/m3 10,80 zł/m3 10,97 zł/m3
– na podstawie norm:
-stała opłata abonamentowa : 8,58 zł/odb./2 m-ce 8,58 zł/odb./2 m-ce 8,58 zł/odb./2 m-ce
6. Grupa VI – Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe, 11,99 zł/m3 12,14 zł/m3 12,33 zł/m3
– urządzenie pomiarowe:
-stała opłata abonamentowa : 12,32 zł/odb./1 m-c 12,32 zł/odb./1 m-c 12,32 zł/odb./1 m-c

Do pobrania:

Taryfa – obowiązująca od 22.10