Firma zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą nieruchomości w zakresie administrowania i zarządzania

Korzystając z naszych usług możesz być pewien, że sprawami zarządzania osiedlem zajmą się kompetentni i wykwalifikowani pracownicy.
Wieloletnie doświadczenie pozwala nam dopasować ofertę do oczekiwań i potrzeb klientów. Wiemy, jak dużej wiedzy i zaangażowania wymaga zarządzanie nieruchomością, dlatego wszelkie działania podejmujemy z rozwagą i odpowiedzialnością.
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z doświadczonymi administratorami, którzy na bieżąco rozwiązują problemy związane z utrzymaniem nieruchomości i chcesz doprowadzić do obniżenia kosztów eksploatacji przy zachowaniu oczekiwanych standardów, zapraszamy do współpracy!


Oferujemy:

• prowadzenie korespondencji;
• zbieranie ofert i negocjacje umów na dostawy mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, dostaw gazu, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci i innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu);
• organizowanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i okresowych przeglądów technicznych urządzeń będących na wyposażeniu obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i nadzór nad nimi;
• prowadzenie polityki remontowej nieruchomości;
• prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa;
• obsługę techniczną nieruchomości (współpracujemy ze specjalistami, wybieramy wykonawców robót remontowych w oparciu o przyjęte procedury);
• prowadzenie remontów oraz nadzór z udziałem inspektorów z uprawnieniami budowlanymi;
• sprawdzenie prawidłowości stanu technicznego i prawnego nieruchomości;
• prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeniowej;
• organizacja bieżącej konserwacji i drobnych napraw elementów nieruchomości.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług tel. (22) 789-01-33 wew. 203, e-mail: m.czerwinska@hydrodukt.pl

Oferta na administrowanie nieruchomościami