W związku z falą upałów i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, apelujemy do wszystkich użytkowników o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

Przypominamy, że woda wydobywana z ujęć podziemnych, uzdatniana a następnie dostarczana poprzez sieć wodociągową do odbiorców przeznaczona jest na cele bytowe.

Prosimy o ograniczenie zużycia wody do podlewania kwiatów, ogródków, trawników, działek i terenów rekreacyjnych, mycia samochodów, napełniania wodą basenów rekreacyjnych czy oczek wodnych.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do naszej prośby.