Przypominamy, że wysokość opłaty za wodę i ścieki (taryfy) ustalana jest na podstawie dokumentów, które składacie Państwo do Spółki. Zawierając umowę na dostawę wody np. w trakcie budowy budynku ustalana jest IV grupa taryfowa za wodę zużywaną na cele budowlane- w tym roku 5,80 zł brutto/m3. Gdy budynek zostanie oddany do użytkowania należy złożyć do Spółki wniosek o zmianę grupy taryfowej na I, dzięki czemu stawka za m3 wody zostanie obniżona od dnia złożenia wniosku do 3,67 zł brutto.

Prosimy również o terminowe regulowanie płatności. Brak zapłaty za wodę i ścieki w terminie wskazanym na fakturze skutkuje odcięciem dostaw wody/ zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego, co wiąże się z dodatkowymi wysokimi kosztami.

W przypadku pytań dot. płatności prosimy o kontakt: Dorota Bąbik tel. 22 789 01 33 wew. 109, e-mail: d.babik@hydrodukt.pl.


Do pobrania:

Wniosek o zmianę taryfy