Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 119 451, 32 zł z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup urządzeń i środków technicznych”. Z uzyskanych środków zakupimy urządzenia, które poprawią bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania prac w wykopach, prac na wysokości oraz podczas realizacji ciężkich, ręcznych robót.

Dzisiaj dostarczono nam rusztowania aluminiowe przejezdne, a niebawem zakupimy również szalunki i żurawiki.

Projekt przyczyni się do poprawy warunków BHP pracowników Spółki, tym samym podniesie jakość świadczonych przez nas usług.

 


Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej
Nazwa zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.”
Wartość dofinansowania: 119 451,32 PLN
Całkowita wartość projektu:  162 892,75 PLN
Data podpisania umowy: styczeń 2024 r.