Szanowni Mieszkańcy,

prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na porządek w obrębie swoich nieruchomości. Często przy ogrodzeniach wzdłuż dróg publicznych zalegają różnego rodzaju odpady, liście, suche trawy, a nawet śmieci. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek utrzymania porządku wzdłuż nieruchomości należy do jej właściciela.

Wszyscy wiemy, że estetyczna posesja nie tylko cieszy jej właściciela, ale przede wszystkim poprawia wizerunek Gminy. Zadbajmy zatem o czystość i porządek w naszej Gminie.