Szanowni Państwo,

informujemy, że wydajność urządzeń wodociągowych szczególnie w godzinach zwiększonego poboru (5:00-10:00, 18:00-22:00) może nie wystarczyć do zaspokojenia podstawowych potrzeb wszystkich odbiorców.

Wszystkie stacje uzdatniania wody pracują z maksymalną wydajnością i nie są w stanie dostarczyć wody w ilościach przekraczających ich techniczne możliwości.

Uprzejmie prosimy się o korzystanie z wody wyłącznie do celów bytowych. Braki wody na poszczególnych Stacjach Uzdatniania Wody objawiają się obniżonym ciśnieniem wody w sieci wodociągowej, co może doprowadzić do przerw w dostawie wody. Ponadto niskie ciśnienie wody w sieci niesie za sobą zagrożenie braku wody w hydrantach przeciwpożarowych.

Apelujemy o ograniczenie zużycia wody do podlewania kwiatów, ogródków, trawników, działek i terenów rekreacyjnych, mycia samochodów, napełniania wodą basenów rekreacyjnych czy oczek wodnych.

Prosimy o rozważne gospodarowanie wodą!