Do głównych zadań pracownika należeć będą:

Wymagania niezbędne:

brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

Prawo jazdy kat. B.