Poszukujemy pracownika- konserwatora sieci i SUW!

30 sierpnia 2022

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • właściwa eksploatacja i konserwacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej,
 • utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń poboru, uzdatniania i dostawy wody,
 • wykonywanie badań wody w zakresie zawartości manganu i chloru,
 • usuwanie awarii wodociągowych, przecieków wody na sieci, przyłączach, zaworach, hydrantach i innych urządzeniach wodociągowych,
 • przegląd armatury (hydrantów, zasuw, opasek, tabliczek) na sieci i przyłączach wodociągowych,
 • płukanie sieci wodociągowej,
 • uczestniczenie w odbiorach przyłączy i sieci wodociągowych,
 • wymiana i plombowanie wodomierzy,
 • kontrola działania wodomierzy i odcięcia dostawy wody,
 • odczytywanie wodomierzy u odbiorców wody,
 • dokonywanie drobnych bieżących prac konserwacyjnych i remontowych,
 • obsługa sprzętu i pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu Spółki zgodnie  z posiadanymi uprawnieniami i kwalifikacjami.

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. B,
 • wykształcenie min. zawodowe.

Pożądane kwalifikacje:

 • prawo jazdy kat. B+E,
 • uprawnienia SEP.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 789 01 33 lub w siedzibie Hydrodukt Sp. z o. o. ul. Boryszewska 2 w Wiązownie.