Wszyscy wiemy, jak ważną rolę w życiu lokalnych społeczności odgrywa dobrze zorganizowana, wysokiej  jakości infrastruktura. Jej kluczowym składnikiem są drogi. Wspólnie z władzami samorządowymi pragniemy zmienić codzienność mieszkańców gminy Wiązowna poprzez kolejne realizacje przedsięwzięć drogowych.

Tym razem pracujemy na ul. Górnej w m. Zakręt. Jak dotąd w ramach inwestycji wykonano prace przygotowawcze polegające na zdjęciu i zmagazynowaniu kilkuset ton płyt betonowych, wykoszeniu terenu, wycince drzew, wytyczeniu drogi i jej wykorytowaniu. Na drogę nawieziono 312 ton kruszywa.

Liczymy, że przebudowa drogi wpłynie na komfort pokonywanych kilometrów.