#ŚMIECI W SIECI – TYDZIEŃ 1

31 maja 2022

Dopiero początek tygodnia, a my już wydobyliśmy z sieci takie oto „skarby”.

Przypominamy, że do kanalizacji nie można wrzucać:

  • ręczników papierowych, nawilżanych chusteczek,
  • środków higieny osobistej,
  • patyczków kosmetycznych,
  • niedopałków papierosów,

a przede wszystkim pieluch!

Przedmioty te nie rozpuszczają się w wodzie, zbijając się w rurach w zwartą masę i tworzą trudne do usunięcia zatory. Zmniejszają średnicę rur i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.

Niedrożność sieci jest podstawowym powodem zgłaszanych awarii systemu kanalizacji sanitarnej, a usuwanie awarii przyczynia się do wzrostu opłat za odbiór ścieków!