Dopiero początek tygodnia, a my już wydobyliśmy z sieci takie oto „skarby”.

Przypominamy, że do kanalizacji nie można wrzucać:

a przede wszystkim pieluch!

Przedmioty te nie rozpuszczają się w wodzie, zbijając się w rurach w zwartą masę i tworzą trudne do usunięcia zatory. Zmniejszają średnicę rur i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.

Niedrożność sieci jest podstawowym powodem zgłaszanych awarii systemu kanalizacji sanitarnej, a usuwanie awarii przyczynia się do wzrostu opłat za odbiór ścieków!