Przedstawiamy kolejne wydobyte z sieci przedmioty.

Przypominamy, że do kanalizacji nie można wrzucać:

a przede wszystkim mopów!

Bardzo trudno usunąć je z sieci, powodują zatory w rurach, uszkodzenia pomp i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków.

Każdy z nas może przyczynić się do tego, by odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko oraz by koszt ich oczyszczania był jak najniższy.

Usuwanie awarii przyczynia się do wzrostu kosztów za odbiór ścieków!

#Śmieci w sieci - znalezione w sieci kanalizacyjnej śmieci (ubrania, mop)