#ŚMIECI W SIECI – TYDZIEŃ 2

10 czerwca 2022

Przedstawiamy kolejne wydobyte z sieci przedmioty.

Przypominamy, że do kanalizacji nie można wrzucać:

  • odzieży – rajstop, bielizny osobistej, górnych i dolnych części garderoby,
  • tworzyw sztucznych,
  • chusteczek higienicznych,

a przede wszystkim mopów!

Bardzo trudno usunąć je z sieci, powodują zatory w rurach, uszkodzenia pomp i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków.

Każdy z nas może przyczynić się do tego, by odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko oraz by koszt ich oczyszczania był jak najniższy.

Usuwanie awarii przyczynia się do wzrostu kosztów za odbiór ścieków!

#Śmieci w sieci - znalezione w sieci kanalizacyjnej śmieci (ubrania, mop)