Szanowni Państwo,

w związku z ogromną liczbą awarii spowodowaną zanieczyszczaniem sieci kanalizacji sanitarnej zaczynamy akcje pn. „#śmieciwsieci”.

Przez najbliższe 5 tygodni będziemy publikować „skarby” wydobyte z sieci.

Jeśli odpady powstające w naszych domach zamiast do kosza, wyrzucane są do toalety bądź zlewu, zaburzeniu ulega proces oczyszczania ścieków.

Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli  obiektów, które tłoczą ścieki. Wszystkie koszty związane z przywracaniem do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej obciążające Spółkę ujęte będą w cenach jednostkowych odbieranych ścieków.

Nawet najbardziej nowoczesna oczyszczania ścieków nie jest w stanie technicznie i w sposób ekonomicznie uzasadniony usunąć odpadów, które trafiają do oczyszczalni ze ściekami.

Do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolno wrzucać: rajstop, ubrań , pieluch, butelek, igieł, lekarstw czy farb!

Tak, to nie żart! Takie rzeczy wydobywamy!

Apelujemy o wyrzucanie śmieci do kosza!