Światowy Dzień Wody jest najlepszą okazją, aby sobie uświadomić, że woda jest jednym z najcenniejszym zasobów na ziemi. Niestety sposób, w jaki wykorzystujemy ten cenny zasób – ciągłe zanieczyszczanie, nadmierna eksploatacja, fizyczne zmiany w siedliskach wodnych i zmiany klimatu nieustannie wywierają negatywny wpływ na jej dostępność.
Mamy nadzieję, że wydarzenia, w których wspólnie z nami uczestniczyliście pomogą Wam zrozumieć konieczność racjonalnej gospodarki wodą. Dziękujemy za udział!