SZUKAMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. UZDATNIANIA WODY I SIECI WODOCIĄGOWEJ

8 grudnia 2022

Do głównych zadań należeć będą:

 • Przekazywanie danych niezbędnych do sprawozdawczości i statystyki dotyczącej poboru wody, zużycia wody i odprowadzenia ścieków ze stacji uzdatniania wody. Przekazywanie danych do przygotowania pism i dokumentów, wyników okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków oraz ilości i jakości wody.
 • Kierowanie i kontrolowanie procesu uzdatniania wody oraz nadzór i monitorowanie jakości i ilości wody na stacjach uzdatniania wody i sieci wodociągowej.
 • Planowanie niezbędnych środków finansowych i rozliczanie zakupów dokonywanych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych.
 • Zabezpieczenie sprzętu, zakup materiałów i środków technicznych do remontów i usuwania awarii.
 • Przyjmowanie zgłoszeń awarii wodociągowych oraz natychmiastowe podejmowanie niezbędnych działań w celu usunięcia awarii i w pracach remontowych (sporządzanie protokołów awarii, rozliczenie materiałów, sprzęt i robocizny). Sporządzanie protokołów z usunięcia awarii, wraz z rozliczeniem zużytych materiałów sprzętu i robocizny.
 • Zakup i prowadzenie ewidencji środków BHP, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz rozliczanie czasu pracy pracowników.
 • Prowadzenie kart drogowych, ewidencja związana z użytkowaniem samochodu ciężarowego do usuwania awarii wodociągowych oraz innych sprzętów i maszyn oraz nadzór nad stanem technicznym samochodów i kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przeglądów przed wyjazdem i po powrocie z pracy oraz przestrzegania terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych.
 • Opisywanie faktur dotyczących stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej.
 • Zlecanie badań wody w zakresie zawartości manganu, żelaza i chloru.
 • Przegląd armatury (hydrantów, zasuw, opasek, tabliczek) na sieci i przyłączach wodociągowych.
 • Planowanie, wykonywanie i nadzór nad płukaniem sieci wodociągowej.
 • Nadzór techniczny i eksploatacyjny nad sieciami i przyłączami wodociągowymi, odbiory techniczne przyłączy wodociągowych w terenie (sporządzanie protokołów odbioru). Nadzór nad budową sieci i przyłączy wodociągowych, zamykanie i otwieranie zasuw liniowych i domowych. Zapewnienie przeglądów infrastruktury wodociągowej.
 • Sporządzanie protokołów montażu wodomierzy i protokołów zgodnie z usługami określonymi w Cenniku Usług Spółki.
 • Odczytywanie wodomierzy u odbiorców wody, kontrola działania wodomierzy i odcięcia dostawy wody.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i niskocennych w zakresie komórki organizacyjnej.
 • Nadzór nad wymianą wodomierzy i nakładek.

Wymagania niezbędne:

 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na w/w stanowisku.
 • Wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, sanitarnym lub pokrewnym.
 • Minimum 5 lat stażu pracy.
 • Znajomość topografii gminy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • Zdolności analityczne i organizacyjne.
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość.
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych.
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość podwyższania kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

CV należy dostarczyć do siedziby HYDRODUKT Sp. z o.o., ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty na adres: sekretariat@hydrodukt.pl

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Kard i Płac: tel. (22) 789-01-33 wew. 103.

Administratorem danych osobowych jest:

Hydrodukt  Sp. z o.o.

ul. Boryszewska 2

05-462 Wiązowna

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko pracy.