SZUKAMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO: KONSERWATOR

24 stycznia 2023

Do głównych zadań należeć będą:

 • właściwa eksploatacja i konserwacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej,
 • utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń poboru, uzdatniania i dostawy wody,
 • wykonywanie badań wody w zakresie zawartości manganu i chloru,
 • usuwanie awarii wodociągowych, przecieków wody na sieci, przyłączach, zaworach, hydrantach i innych urządzeniach wodociągowych,
 • przegląd armatury (hydrantów, zasuw, opasek, tabliczek) na sieci i przyłączach wodociągowych,
 • płukanie sieci wodociągowej,
 • uczestniczenie w odbiorach przyłączy i sieci wodociągowych,
 • wymiana i plombowanie wodomierzy,
 • kontrola działania wodomierzy i odcięcia dostawy wody,
 • odczytywanie wodomierzy u odbiorców wody,
 • dokonywanie drobnych bieżących prac konserwacyjnych i remontowych,
 • obsługa sprzętu i pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu Spółki zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kwalifikacjami.

Wymagania niezbędne:

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na w/w stanowisku.
 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • Prawo jazdy kat. B+E
 • Uprawnienia SEP
 • Znajomość topografii gminy.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość podwyższania kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

CV należy dostarczyć do siedziby HYDRODUKT Sp. z o.o., ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty na adres: sekretariat@hydrodukt.pl

Szczegółowych informacji udziela Dział Kard i Płac: tel. (22) 789-01-33 wew. 103.

Administratorem danych osobowych jest:

Hydrodukt  Sp. z o.o.

ul. Boryszewska 2

05-462 Wiązowna

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko pracy.