Dzisiaj Pracownicy Działu Drogowego:
– przy użyciu zamiatarki Multihog sprzątali ul. Parkingową, Kościelną, Kącką, Sportową, Nadrzeczną w m. Wiązowna,
– prowadzili prace drogowe, związane z budową ul. Willowej w m. Majdan.