Kolejny etap budowy ul. Willowej.
Rozpoczęliśmy prace związane z ułożeniem ostatniej warstwy kruszywa.
Do 13 maja zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa.