W związku przygotowywaniem Programu Inwestycyjnego, wspierającego finansowo i merytorycznie Polskę w zapewnieniu wszystkim mieszkańcom bezpiecznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w celu zebrania szczegółowych informacji, Ministerstwo Infrastruktury udostępniło ankietę sondażową:

Ankieta nr 1 – kierowana do właścicieli dużych obiektów np. budynki publiczne, szkoły itp.

Ankieta nr 2 – kierowana do ekspertów związanych z zaopatrzeniem w wodę,

Ankieta nr 3 –  kierowana do mieszkańców.

https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta

Zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związane z bieżącą dostawą wody (awarie sieci) oraz niedostateczną infrastrukturą służącą uzdatnianiu wody, przyczyni się do pozyskania wsparcia w zakresie np. modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowej.