Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem usługą wywozu nieczystości ciekłych do końca roku nie mamy już wolnych terminów.

Zachęcamy do kontaktu z innymi odbiorcami nieczystości ciekłych.

Prosimy pamiętać, że usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w ww.  zakresie dostępny jest w Wydziale Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gminy Wiązowna.