Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28.01.2022 r. został zakończony proces rejestracji spółki Hydrodukt Sp. z o.o.

Jako spółka gminna w dalszym ciągu będziemy realizować powierzone przez Gminę zadania o charakterze użyteczności publicznej, polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności:

  1. utrzymanie techniczne infrastruktury drogowej,
  2. uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę,
  3. odbiór i oczyszczanie ścieków,
  4. utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień,
  5. gospodarowanie lokalami użytkowymi i mieszkaniami komunalnymi,
  6. utrzymanie miejsc pamięci,
  7. obsługa targowiska w Wiązownie i placu targowego w Gliniance.

Podjęliśmy również pierwsze działania na rzecz poprawy jakości wody pitnej, rozpoczęliśmy wdrażanie procedur mających na celu podniesienie jakości obsługi klientów oraz unowocześnienie narzędzia komunikacji.

Po rozpoznaniu możliwości, jakie daje przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę, informujemy, że rozpoczynamy także świadczenie innych usług na rzecz mieszkańców, w tym:

–  budowy sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,

–  utrzymanie zieleni, obiektów i urządzeń,

–  remonty budynków  (roboty wykończeniowe, dekarskie),

–  usługi transportowe i prace sprzętu wraz z obsługą,

– obsługa administracyjna lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat obecnego zakresu działalności Spółki zachęcamy do kontaktu pod nr tel: 22 789-01-33.

Jednocześnie przypominamy, że przekształcenie zakładu w spółkę nie miało wpływu na obowiązujące umowy na dostawę wody i odbiór ścieków – należności  i zobowiązania wynikające z zawartych umów przejęła utworzona spółka gminna. Zmianie uległy jedynie numery kont bankowych, na które uiszcza się opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków. Nowy numer konta znajdziecie Państwo na najbliższej fakturze.