W piątek zaopatrzyliśmy kolejne stanowiska pracy w nowy sprzęt- żurawiki KJ 250 do przenoszenia ciężkich ładunków. Dzięki nim nasi pracownicy znacznie łatwiej poradzą sobie np. z ciężarem pomp.
Środki na zakup przyznano Spółce z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Łączna przyznana kwota dofinansowania to 119 451,32 zł.
Fot. Żurawik zamontowany w aucie Opel Vivaro.

Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.”

Tytuł projektu: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup urządzeń i środków technicznych”.

Wartość dofinansowania: 119 451,32 PLN

Całkowita wartość projektu:  162 892,75 PLN

Data podpisania umowy: styczeń 2024 r.