Wczoraj dostarczono nam system aluminiowych szalunków wykopowych LITEBOX. Zakup pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom  podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych w wykopach.

Na realizację tego projektu Hydrodukt Sp. z o.o.  przyznano dofinansowanie w wysokości 119 451, 32 zł w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.”

Tytuł projektu: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup urządzeń i środków technicznych”.

Wartość dofinansowania: 119 451,32 PLN

Całkowita wartość projektu:  162 892,75 PLN

Data podpisania umowy: styczeń 2024 r.